xəbərdar

xəbərdar
sif. <ər. xəbər və fars. . . . dar>
1. Bir işdən xəbəri, məlumatı olan, agah olan, məlumatlı. Ol zalimi-bədxu, şuxisitəmkar; Zakirin halından deyil xəbərdar. Q. Z.. . . Oturanların hamısı Məhəmməd Həsən əminin ziyarət qəsdindən xəbərdardılar. C. M.. Xəbərdar etmək (eləmək) – məlumat vermək, əhvalatı bildirmək, çatdırmaq, agah etmək. Məni işdən xəbərdar et. – <Rəşid:> Əzizim, əhvalından məni tez-tez xəbərdar et ki, bəlkə mən də səbr edə biləm. İ. M.. Nurəddin evlərinə qayıtdıqda Bahar onu əhvalatdan xəbərdar etdi. S. S. A.. Xəbərdar olmaq – bir şey, hadisə haqqında məlumatı olmaq, agah olmaq, bilmək. Yoxdur əhvalıma bir kəs ki xəbərdar olsun. S. Ə. Ş.. Bir-birinin əhvalından xəbərdar olandan sonra Bahadır çay tədarükü etdi. N. N.. Şaqqulu işdən xəbərdar olub, həyətə girdi. Ç..
2. Əmr şəklində: xəbərdar! – ehtiyatlı olmağa çağırış.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Sərdar Məmmədov — Sərdar Cəlaloğlu (alternative aserbaidschanische Schreibweise Särdar Cälaloğlu, eigentlich Sərdar Cəlal oğlu Məmmədov bzw. Särdar Cälal oğlu Mämmädov; * 3. Juni 1954 in Babək, Autonome Republik Nachitschewan) ist ein aserbaidschanischer Politiker …   Deutsch Wikipedia

  • Sərdar Cəlaloğlu — (alternative aserbaidschanische Schreibweise Särdar Cälaloğlu, eigentlich Sərdar Cəlal oğlu Məmmədov bzw. Särdar Cälal oğlu Mämmädov; * 3. Juni 1954 in Babək, Autonome Republik Nachitschewan) ist ein aserbaidschanischer Politiker und der erste… …   Deutsch Wikipedia

  • nəfbərdar — sif. <ər. nəf və fars. . . . bərdar> köhn. Xeyir görən, faydalanan, mənfəət götürən. Nəfbərdar olmaq – fayda götürmək, xeyir görmək, faydalanmaq. . . Biz vaporun, teleqrafın, təbabətin nemətlərindən nəfbərdar oluruq. C. M.. <İmran… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mənfəətbərdar — sif. <ər. mənfəət və fars. . . . bərdar> köhn. bax mənfəətdar. Mənfəətbərdar olmaq – fayda götürmək, mənfəət əldə etmək, faydalanmaq. <Gülbahar:> Dadaş, o lüğəti ki, sən yazırsan, bu bir yadigardı ki, hər bir kəs oxuyub mənfəətbərdar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəftərdar — is. <əsli yun. və fars.> 1. rəs. Dəftərxana işçisi, idarəyə gələn və oradan çıxan kağızları dəftərə qeyd etməklə məşğul olan işçi. Dəftərdar kağızı Ağarzaya tərəf uzadıb içəri qayıtdı. M. C.. 2. köhn. Mühasib, hesabdar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərdar — is. <fars.> 1. tar. Keçmişdə: bir vilayəti idarə edən və dövlət başçısı adından sərəncam vermək hüququna malik olan hakim. Qafqaz sərdarı. – <Vəkillər> . . bu ərizələri və siyahıları makinada səliqə ilə çap eləyib, gətirib qoymuşdular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərdar — f. 1) bar verən, meyvə verən, meyvəli; 2) m. xeyir verən, mənfəət verən f. dar ağacına çəkilmiş, asılmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cigərdar — f. ciyərli, cəsarətli, cürətli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cövhərdar — ə. və f. 1) cövhərli; 2) fitri istedad və qabiliyyət sahibi; 3) almaz və b. daş qaşla bəzədilmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəftərdar — f. hesabdar, mühasib …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”